Mere to Giridhar Gopal, MeeraBai Bhajan - Mantra, tantra, Stuti, Vandana, Bhajan Sadhna of Hindu Gods and Goddesses

Puja Path ka Samaan (For U.S.)

Hot

Post Top Ad

Your Ad Spot

Mere to Giridhar Gopal, MeeraBai Bhajan

Mere to Giridhar Gopal

MeeraBai Bhajan
Voice -"Vanijairam ji"

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई

माई री! मैं तो लियो गोविंदो मोल।

कोई कहै छानै, कोई कहै छुपकै, लियो री बजंता ढोल।

कोई कहै मुहंघो, कोई कहै सुहंगो, लियो री तराजू तोल।

कोई कहै कारो, कोई कहै गोरो, लियो री अमोलिक मोल।

या ही कूं सब जाणत है, लियो री आँखी खोल।

मीरा कूं प्रभु दरसण दीज्‍यो, पूरब जनम को कोल।


मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई
तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई
छांड़ी दई कुलकी कानि कहा करिहै कोई
संतन ढिग बैठि बैठि लोक लाज खोई
चुनरी के किये टूक ओढ़ लीन्ही लोई
मोती मूंगे उतार बनमाला पोई
अंसुवन जल सीचि सीचि प्रेम बेलि बोई
अब तो बेल फैल गई आंनद फल होई
दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई
माखन जब काढ़ि लियो छाछ पिये कोई
भगति देखि राजी हुई जगत देखि रोई
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही

mērē tō giridhara gōpāla dūsarō na kōī.
jākē sira mōra mukuṭa mērō pati sōī.
tāta māta bhrāta baṁdhu āpanō na kōī...
chām̐ṛi dī kula kī kāni kahā karihai kōī.
saṁtana ḍhiṁga baiṭhi-baiṭhi lōka lāja khōī..
cunarī kē kiyē ṭūka ōṛha līnhī lōī.
mōtī mūm̐gē utāra banamālā pōī..
am̐suvana jala sīṁci sīṁci prēma bēli bōī.
aba tō bēla phaila gaī āṇam̐da phala hōī..
dūdha kī mathaniyām̐ baṛē prēma sē bilōī.
mākhana jaba kāṛhi liyō chāchā piyē kōī..
bhagata dēkha rājī huī jagata dēkhi rōī.
dāsī "mīrā" lāla giridhara tārō aba mōhī..
- mīrābāī

mere to girdhar gopal dusro na koi
mere to girdhar gopal dusro na koi
jako sar mor mukat mere pati wohi
mere to girdhar gopal dusro na koi

koi kahe karo koi kahe goro
koi kahe karo koi kahe goro
mero kai ankhiyo khol
koi kahe halko koi kahe baharo
koi kahe halko koi kahe baharo
hiyo hai taraju tol
mere to girdhar gopal dusro na koi
mere to girdhar gopal dusro na koi

koi kahe chane koi kahe chaine
koi kahe chane koi kahe chaine
miyo hai bajuanta dhol
tan ka gahna sab kuch dina
tan ka gahna sab kuch dina
diya hai bajuband khol
mere to girdhar gopal dusro na koi
mere to girdhar gopal dusro na koi
jako sar mor mukat mere pati wohi
mere to girdhar gopal dusro na koi

Disclaimer: The video and the lyrics belong to their respective owners. I do not own any intellectual property rights. All the rights go to their respective content owners. I am just propagating. The sole purpose of this video is to deliver knowledge and devotion to those seeking sublimation and salvation.


Post Top Ad

Your Ad Spot