Govind damodar stotra [beautiful prayer of lord krishna] - Mantra, tantra, Stuti, Vandana, Bhajan Sadhna of Hindu Gods and Goddesses

Puja Path ka Samaan (For U.S.)

Hot

Post Top Ad

Your Ad Spot

Govind damodar stotra [beautiful prayer of lord krishna]



Govind Damodar Stotra

Kararvinde na padarvindam, 
mukhar vinde vinve shayantam, 
vatasya patrasya pute shayanam, 
balam mukundam mansa smarami, 
shree krishna Govind hare murari, 
hey nath Narayana Vasudeva,
 jihve pibasva murutame tadev, 
Govind Damodar madhaveti, Govind Damodar madhaveti, 

Vikretu kamakil gop kanya, 
murari padarpit chitta vritthi,
 dadhyaadikam moh vashad vochad, 
Govind damodar madhaveti, 
Gruhe gruhe Gop vadhu kadamba, 
sarve militwa sam vapya yogam,
 punyani namani pathanti nityam,
 Govind Damodar Madhaveti 
Sukham Shayanam nilaye nijepi, 
namani vishnuh pravadanti martyaha,
 te nicshitam tanmayatam vrajanti, Govind Damodar madhaveti , 

Jihave sadaivan bhajsundarani,
namani Krishnasya manoharani ,
samasta bhaktarti veenashani ,
Govind Damodar madhaveti 

sukhavasami idmev saram,
 dukhavasane idmev gneyam,
 deha vasane idmev japyam ,
Govind Damodar Madhhaveti 

Shree Krishna Radhavar var gokulashu,
 Gopal Govardhan nath vishnuh,
 Jihve Pibasva mrutame tadev,
Govind damodar madhaveti 

Tvameva yache mam dehi,
 jihave samagte dand dhare,
 krutante vaktvya mevam madhuram subhakta ,
Govind damodar madhaveti 

Jihve rasagne madhur priya,
 twam satyam hitam tvam,
 parmam vadami aavarana yetha madhuraksharani ,
Govind Damodar Madhaveti

Post Top Ad

Your Ad Spot